1 - Onkel Skrues millioner

Utgivelsesår: 1968
Pris ved utgivelsen: 4,75
Antall sider: 256
Antall historiesider: 252
Farger: Annethvert oppslag
Side Tittel Hovedkarakter Bikarakterer Sider
4 Billigere og billigere Onkel Skrue - 1
5 Prolog Onkel Skrue - 8
13 Onkel Skrue og gull-eterne Onkel Skrue Donald Duck, Ole, Dole, Doffen, Petter Smart 60
73 Onkel Skrues 99.999 ordbøker Onkel Skrue Donald Duck, Ole, Dole, Doffen, Fetter Anton 64
137 Et fint belte til Onkel Skrue Onkel Skrue Donald Duck, Ole, Dole, Doffen, Petter Smart, B-gjengen 68
205 Onkel Skrues formue i fare Onkel Skrue Donald Duck, Ole, Dole, Doffen, Petter Smart, Lille Hjelper, Pluto, B-gjengen 50
255 En kostbar dukkert Onkel Skrue - 1

Warning: Undefined array key "login" in /home/schreiwn/public_html/donald/book.php on line 234

Mine eksemplarer


Warning: Undefined array key "login" in /home/schreiwn/public_html/donald/book.php on line 265

Warning: Undefined array key "login" in /home/schreiwn/public_html/donald/book.php on line 291
Nr. Utgave Utgivelsesår Pris Tilstand Farger Verdi
1 3 1968 16.50 FN/VF Annethvert oppslag

Warning: Undefined array key "login" in /home/schreiwn/public_html/donald/book.php on line 315