3 - Donald Duck i knipe...

Utgivelsesår: 1969
Pris ved utgivelsen: 5,00
Antall sider: 256
Antall historiesider: 252
Farger: Annethvert oppslag
Side Tittel Hovedkarakter Bikarakterer Sider
4 Aldri i beit Onkel Skrue Donald Duck 1
5 Prolog Donald Duck Ole, Dole, Doffen, Petter Smart, Lille Hjelper 8
13 Donald - Superlærer på modellskole Donald Duck Ole, Dole, Doffen, Onkel Skrue, Petter Smart, Lille Hjelper 68
81 Petter Smart blir farkoman Petter Smart Lille Hjelper, Onkel Skrue, Dolly Duck, Donald Duck 40
121 Donald og overflødighetshornet Donald Duck Onkel Skrue, Ole, Dole, Doffen 64
185 Onkel Skrue er en søt liten knupp Onkel Skrue Birgitte, Jakob Hum, Petter Smart, Donald Duck 36
221 Donald og gull-snuserne Donald Duck Ole, Dole, Doffen, Onkel Skrue 33
254 - Uten tittel - Donald Duck Ole, Dole, Doffen 2

Warning: Undefined array key "login" in /home/schreiwn/public_html/donald/book.php on line 234

Mine eksemplarer


Warning: Undefined array key "login" in /home/schreiwn/public_html/donald/book.php on line 265

Warning: Undefined array key "login" in /home/schreiwn/public_html/donald/book.php on line 291
Nr. Utgave Utgivelsesår Pris Tilstand Farger Verdi
1 1 1969 5.00 FN/VF Annethvert oppslag

Warning: Undefined array key "login" in /home/schreiwn/public_html/donald/book.php on line 315