302 - Kongen på haugen

Utgivelsesår: 2005
Pris ved utgivelsen: 49,50
Antall sider: 256
Antall historiesider: 250
Farger: Alle sider
Side Tittel Hovedkarakter Bikarakterer Sider
5 Kraftkrystallen Onkel Skrue B-gjengen, Donald Duck, Ole, Dole, Doffen 38
43 Den fabelaktige lunisen Donald Duck Raptus von Rupp, Onkel Skrue, Ole, Dole, Doffen 28
71 Den mystiske pyramiden Mikke Mus - 35
106 Yrkesamøben Donald Duck Raptus von Rupp, Onkel Skrue 16
122 Fantonald - Liksomkjæresten Donald Duck Dolly Duck, Fetter Klodrik 49
171 Andeby siste stasjon Donald Duck Onkel Skrue 1
172 I valgkampanje Onkel Skrue Donald Duck, Rikerud 30
202 B-gjengen og miljødagen B-gjengen - 21
223 Et hjem for moder jord Donald Duck Ole, Dole, Doffen, Onkel Skrue 32

Warning: Undefined array key "login" in /home/schreiwn/public_html/donald/book.php on line 234

Mine eksemplarer


Warning: Undefined array key "login" in /home/schreiwn/public_html/donald/book.php on line 265

Warning: Undefined array key "login" in /home/schreiwn/public_html/donald/book.php on line 291
Nr. Utgave Utgivelsesår Pris Tilstand Farger Verdi
1 1 2005 49.50 VF Alle sider 49.50

Warning: Undefined array key "login" in /home/schreiwn/public_html/donald/book.php on line 315