36 - Mikke Mus på reisefot

Utgivelsesår: 1980
Pris ved utgivelsen: 12,00
Antall sider: 256
Antall historiesider: 251
Farger: Annethvert oppslag
Side Tittel Hovedkarakter Bikarakterer Sider
4 Knall og fall Langbein Mikke Mus 1
5 Forspill Mikke Mus - 4
9 De fire duellene Mikke Mus Minni Mus, Langbein 36
45 Gull-gallionsfiguren Mikke Mus Langbein, Minni Mus, Klara Ku 32
77 Mikke og rom-politiet Mikke Mus Minni Mus, Langbein, Klara Ku 32
109 Mikke og rajah-jakten Mikke Mus Svarte-Petter, Minni Mus 32
141 Mesteren som forsvant Mikke Mus Langbein, Svarte-Petter 40
181 Mikke Mus og smeltestrålen Mikke Mus Svarte-Petter, Petra, Politimester Fiks, Langbein 32
213 Mikke og den mystiske "hjernen" Mikke Mus Politimester Fiks, Langbein 42

Warning: Undefined array key "login" in /home/schreiwn/public_html/donald/book.php on line 234

Mine eksemplarer


Warning: Undefined array key "login" in /home/schreiwn/public_html/donald/book.php on line 265

Warning: Undefined array key "login" in /home/schreiwn/public_html/donald/book.php on line 291
Nr. Utgave Utgivelsesår Pris Tilstand Farger Verdi
1 1 1980 12.00 VG Annethvert oppslag

Warning: Undefined array key "login" in /home/schreiwn/public_html/donald/book.php on line 315