54 - Mikke Mus tar saken

Utgivelsesår: 1984
Pris ved utgivelsen: 19,50
Antall sider: 256
Antall historiesider: 251
Farger: Annethvert oppslag
Side Tittel Hovedkarakter Bikarakterer Sider
4 Langbein - På stylter Langbein - 1
5 De uforklarlige ranene Mikke Mus Politimester Fiks 28
33 Golfmestrene Mikke Mus Pluto, Langbein, Politimester Fiks, Inspektør Snusen 24
57 Den nye stemmen Mikke Mus Politimester Fiks, Inspektør Snusen, Svarte-Petter, Petra, Pluto, Langbein 28
85 Inkabrønnen Mikke Mus Langbein, Petter Smart 31
116 Operamysteriet Mikke Mus Minni Mus, Inspektør Snusen, Politimester Fiks 29
145 Det store gateløpet Mikke Mus Langbein, Klaus Knegg, Politimester Fiks, Svarte-Petter, Minni Mus, Tipp Mus, Topp Mus, Inspektør Snusen, Klara Ku 27
172 Fly på avveie Mikke Mus Minni Mus, Svarte-Petter, Langbein 29
201 Den mystiske herr K Mikke Mus Svarte-Petter, Langbein, Politimester Fiks, Inspektør Snusen, Petra 37
238 Bilbjefferen Mikke Mus Pluto, Tipp Mus, Topp Mus, Langbein 16
254 Langbein - Nattsykkelen Langbein Mikke Mus 1

Warning: Undefined array key "login" in /home/schreiwn/public_html/donald/book.php on line 234

Mine eksemplarer


Warning: Undefined array key "login" in /home/schreiwn/public_html/donald/book.php on line 265

Warning: Undefined array key "login" in /home/schreiwn/public_html/donald/book.php on line 291
Nr. Utgave Utgivelsesår Pris Tilstand Farger Verdi
1 1 1984 19.50 VG Annethvert oppslag

Warning: Undefined array key "login" in /home/schreiwn/public_html/donald/book.php on line 315