59 - Onkel Skrue spiller høyt

Utgivelsesår: 1984
Pris ved utgivelsen: 19,50
Antall sider: 256
Antall historiesider: 251
Farger: Annethvert oppslag
Side Tittel Hovedkarakter Bikarakterer Sider
4 Krøllfrie slips Donald Duck Ole, Dole, Doffen 1
5 Stjernestøv Onkel Skrue Donald Duck, Ole, Dole, Doffen 28
33 Smittsom meteor Onkel Skrue Rikerud, Donald Duck, Ole, Dole, Doffen, Raptus von Rupp 27
60 Rakettduen Onkel Skrue B-gjengen, Ole, Dole, Doffen, Petter Smart, Donald Duck 29
89 Ungkarsjakten Onkel Skrue Birgitte 23
112 Birgittes hevn Onkel Skrue Birgitte, Petter Smart 29
141 Hundekjeks Onkel Skrue Rikerud, Donald Duck, Ole, Dole, Doffen 28
169 Sheriff-utstyret Donald Duck - 16
185 Ønskebrønnen Onkel Skrue Donald Duck, Ole, Dole, Doffen 33
218 B-gjengen - Fetter Bart B-gjengen - 7
225 Premiekua Onkel Skrue Donald Duck, Ole, Dole, Doffen, Rikerud 28
253 Skatten Donald Duck Ole, Dole, Doffen 2

Warning: Undefined array key "login" in /home/schreiwn/public_html/donald/book.php on line 234

Mine eksemplarer


Warning: Undefined array key "login" in /home/schreiwn/public_html/donald/book.php on line 265

Warning: Undefined array key "login" in /home/schreiwn/public_html/donald/book.php on line 291
Nr. Utgave Utgivelsesår Pris Tilstand Farger Verdi
1 1 1984 19.50 VF Annethvert oppslag

Warning: Undefined array key "login" in /home/schreiwn/public_html/donald/book.php on line 315