80 - Onkel Skrue - Nye overraskelser

Utgivelsesår: 1987
Pris ved utgivelsen: 22,50
Antall sider: 264
Antall historiesider: 258
Farger: Alle sider
Side Tittel Hovedkarakter Bikarakterer Sider
5 Lys-kronen Onkel Skrue Donald Duck, Ole, Dole, Doffen, Petter Smart, Dolly Duck, B-gjengen, Fetter Anton 62
67 Privat panikk Fant - 1
68 Mikke Mus - Borgens hemmelighet Mikke Mus Minni Mus, Klara Ku, Langbein, Politimester Fiks 38
106 Spesialpyjamasen Donald Duck Ole, Dole, Doffen 2
108 Donald Duck - I vannandens tegn Donald Duck Ole, Dole, Doffen, Petter Smart 45
153 Mikke Mus - Stjernenatten Mikke Mus Minni Mus, Klara Ku, Klaus Knegg, Politimester Fiks, Inspektør Snusen, Langbein, Svarte-Petter, Petra 56
209 Den store turneringen Onkel Skrue Donald Duck, Dolly Duck, Fetter Anton, Rikerud, Guffen, Petter Smart 54

Notice: Undefined index: login in /home/schreiwn/public_html/donald/book.php on line 234

Mine eksemplarer


Notice: Undefined index: login in /home/schreiwn/public_html/donald/book.php on line 265

Notice: Undefined index: login in /home/schreiwn/public_html/donald/book.php on line 291
Nr. Utgave Utgivelsesår Pris Tilstand Farger Verdi
1 1 1987 22.50 FN Alle sider

Notice: Undefined index: login in /home/schreiwn/public_html/donald/book.php on line 315