Karakterer

Navn Antall bøker Antall historier
B-gjengen 9 26
Bestemor Duck 2 3
Birgitte 3 4
Bolivar 1 1
Doffen 11 54
Dole 11 54
Dolly Duck 7 12
Donald Duck 11 76
Fant 1 1
Fetter Anton 6 7
Fetter Klodrik 4 7
Guffen 3 3
Hovmester James 1 4
Inspektør Snusen 2 6
Jakob Hum 2 2
Klara Klukk 1 1
Klara Ku 3 5
Klaus Knegg 2 2
Langbein 6 27
Lille Hjelper 4 7
Magica fra Tryll 1 1
Mikke Mus 8 30
Minni Mus 5 11
Ole 11 55
Onkel Skrue 11 59
Petra 4 5
Petter Smart 11 25
Pluto 3 5
Politimester Fiks 4 11
Professor Marlin 1 1
Professor Zapotek 1 1
Raptus von Rupp 6 8
Rikerud 5 8
Svarte-Petter 7 12
Tipp Mus 2 4
Topp Mus 2 4